10065152

Yhdessä integroidun IC-Air-valvontalaitteen kanssa AirElite 4H muodostaa ainutlaatuisen suljetun piirin paineilmalaitteen. Nyt kaikki KO2-periaatteen edut ovat saatavilla myös pitkäaikaiseen käyttöön (jopa 4 tuntia). Laitteisto on testattu yhdessä valtuutetun testauslaitoksen (EXAM) kanssa, joten kaikki pelastustehtävien tarpeet on otettu huomioon ja analysoitu. Pääkäyttökohteita ovat kaivokset, tunnelit, suuret varastot ja monikerroksiset rakennukset. Yksinkertaista – ennen käyttöä ja sen jälkeen. Tehokas ilmajäähdytys ilman jäitä ja ilman ennakkovalmisteluja. Happisäiliöitä tai jäähdytystä varten ei tarvita lisälogistiikkaa. Minimaaliset tarkastusvaatimukset: nopea ja helppo ylläpitää ja huoltaa. Huoltovapaa säilytysaika valmiustilassa jopa 2 vuotta [5 vuotta, jos säiliöt ovat tehtaan sulkemassa pakkauksessa. Taloudellinen koulutus. Käytännössä ei ollenkaan koulutuskustannuksia, kun käytössä on erillinen harjoitussarja. Ei paineellisia happisäiliöitä. Matalat omistuskustannukset. AirElite 4h ei vaadi lisävarusteita, kuten kalliita testilaitteita, happisiirtopumppuja tai jäähdytyslaitteita. Happi- tai jääkennoja ei tarvita, joten AirElite 4H:n hankinta- ja ylläpitokustannukset pysyvät matalina.